Cantina Socială „Sfânta Filofteia”

„Veniţi la Mine biecuvântaţii Tatălui Meu… căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc…” (Mt. 25, 35)

Cantina Socială „Sfânta Muceniță Filofteia” funcţionează, ca serviciu social, licenţiat de Ministerul Muncii,
în cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud din data de 25 februarie 2014.

Sediul Cantinei Sfânta Muceniţă Filofteia se află la parterul Protopopiatului Ortodox din Bistriţa, Piaţa Unirii Nr. 9
şi asigură zilnic, de luni până vineri, masa de prânz pentru 80 de persoane aflate în situaţii de dificultate.

Puţinul tău poate fi mult pentru cei care nu au!

Beneficiarii Cantinei sunt în primul rând copiii orfani şi cei proveniţi din familii monoparentale, aflaţi în situaţii de dificultate, bătrânii singuri, bolnavi, cu venituri foarte mici şi persoane fără casă, masă şi familie, care trăiesc pe străzi sau periodic sunt adăpostiţi la Centrul de noapte al Primăriei Bistriţa. Pe lângă aceşti beneficiari direcţi, încercăm, pe cât posibil, ca nimeni din cei care apelează la sprijinul nostru, chiar dacă nu pot fi încadraţi în programul cantinei din motive bine întemeiate, să nu plece nemângâiat de la noi.

În fiecare zi de marți, prin proiectul „O masă caldă”, voluntari din municipiul Bistrița, coordonați de către doamna Gela Neamțu, pregătesc 100 de porții de mâncare pentru copiii din zonele mărginașe ale orașului și pentru copiii cu handicap, abandonați sau cu nevoi speciale, îngrijiți de „Fundația Inocenții”- Bistrița.

Aici nu avem doar o simplă cantină socială, ci un mijloc de a împlini una din condiţiile mântuirii, amintindu-ne de cuvintele Mântuitorului Hristos: Veniţi la Mine biecuvântaţii Tatălui Meu… căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc…” (Mt. 25, 35).

Informatii generale pentru beneficiari

Beneficiarii Cantinei sociale au dreptul la serviciile cantinei sociale în urma efectuării şi evaluării anchetei sociale.
Hrana se distribuie o dată pe zi, la sediul cantinei. Persoanelor care, din motive obiective constatate prin ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana la domiciliu, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat prin dispoziţie (numai dacă Cantina Socială are această posibilitate).

CINE POATE BENEFICIA DE SERVICIILE CANTINEI?

Pot beneficia de serviciile Cantinei sociale următoarele categorii de persoane după cum urmează:[1]

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la punctul a);
 3. persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 5. persoane cu dizabilităţi şi bolnavii cronici;
 6. orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

[1] Conform Legii 208 /1997 în vigoare cu privire la cantinele sociale publicată în M.Of. 363/17.12.97

CRITERII DE SELECTIE A BENEFICIARILOR
 1. domiciliul stabil al beneficiarului să fie în Municipiul Bistrița;
 2. carte de identitate valabilă (fie şi provizorie);
 3. dovada înscrierii la medicul de familie;
 4. veniturile financiare ale solicitantului şi ale familiei/persoanelor cu care coabitează se încadrează în cunatumul venitului minim garantat în condiţiile legii[1];
 5. raportul dintre veniturile şi cheltuielile persoanei/familiei, constatat prin anchetă socială, să evidenţieze incapacitatea de asigurare a necesarului minim de hrană;
 6. persoanele care pot dovedi incapacitatea permanentă sau temporară de muncă;
 7. solicitantul să nu beneficieze de hrană din partea unei alte cantine sociale;
 8. în cazul celor care solicită pentru a doua oară înscrierea în program, aceasta se va face numai dacă anterior a respectat contractul de asistare şi planul personalizat de servicii;
 9. solicitantul să accepte şi să respecte întreaga procedură de acceptare şi păstrare în program.
 10. orice persoană aflată în situaţie de criză.

[1] Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, text în vigoare începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 21 mai 2013, ART. 4  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de: a) 0,283 ISR pentru persoana singură respectiv141,5 lei; b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane respectiv 225 lei; c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane 375 lei; d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane 442 lei; e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane 527 lei; f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie. Valoarea ISR –indicator social de referință este de 500 lei și pentru anul 2014 conform OUG nr. 126/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturiloracordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 14 octombrie 2008.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
 1. cerere din partea solicitantului;
 2. acte de identitate pentru toţi membrii familiei :carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat deces, etc.;
 3. acte doveditoare privind veniturile: cupon pensie din luna anterioară depuneri cererii, adeverinţă de salar, valoarea tichetelor de masă, cupon ajutor special lunar, cupon indemnizaţie de plasament, dovada pensie alimentare, cupon alocaţie de stat pentru minorii preşcolari, declaraţie pe propria răspundere privind veniturile ocazionale etc.;
 4. persoanele apte de muncă, fără loc de muncă: Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Municipiul Bistrița, că nu a refuzat nejustificat un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei persoanei şi stării de sănătate sau că nu au refuzat nejustificat un curs de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională;
 5. persoanele cu dizabilităţi şi bolnavii cronici: certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, certificat medical de constatare a capacităţii de muncă emis de medicul expert al Cabinetului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii;
 6. persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare – declaraţie pe propria răspundere că se află în una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsiţi de venituri;
 7. adeverinţă de şcolarizare;
 8. hotărâre de încredinţare, adopţie şi orice hotărâre privind obligaţia legală de întreţinere;
 9. declarație pe proprie răspundere că nu servesc masa la o altă instituție;
 10. recomandare din partea preotului paroh (indifferent de confesiune)
 11. alte acte necesare în funcţie de caz.
UNDE NE GASITI?

 

Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, Piata Unirii Nr. 9
0757 863 073 – Ioana HOGNOGI – Asistent social
0749 404 795 – Ileana Oltean – Administrator Cantina
0744 830 104 – Pr. Flaviu DRUȚA
0745 522013 – Pr. Marius PINTICAN – Președinte „Filantropia Ortodoxă” Bistrița-Năsăud