Serviciul de Îngrijiri Socio-medicale la Domiciliu pentru Persoane vârstnice „Sfântul Apostol Andrei” – Bistrița

Suntem aici pentru a vă ajuta! Cu noi niciodată nu sunteţi singuri!
rawpixel.com
Serviciul de îngrijire la domiciliu ”Sfântul Apostol Andrei” – Bistriţa este înființat și administrat de Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” filiala Bistriţa-Năsăud, acreditată conform certificatului de acreditare Seria AF, Nr. 000369, data eliberării: 13.05.2014.

Capacitatea Serviciului de îngrijire la domiciliu ”Sfântul Apostol Andrei” este de 50 de locuri.

Serviciul de îngrijire la domiciliu ”Sfântul Apostol Andrei” funcționează în loc. Bistrița, str. Petru Rareș, nr. 15.

Personalul este calificat pentru a oferi cele mai bune servicii începând de la nevoile elementare de ajutor în hrănire, deplasare, igienă, până la asistență medical si socială de specialitate  în funcție de cerere și necesități.

Persoane de contact:

Coordonator
Hognogi Dan – Tel. 0751 281 013

Asistent social
Gabrian Cristina – Tel. 0745 372 425

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare

Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice

Igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare.

Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice

Prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber;

SERVICII DE SUPORT

 • Consiliere socială
 • Activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate
 • Informare şi consiliere a membrilor de familie
 • Sprijin în accesarea serviciilor medicale, kinetoterapie, terapii de recuperare, activităţi terapeutice şi ocupaţionale
 • informare, îndrumare si consiliere socială și sau medicală, despre alternative de sprijin, despre drepturile şi obligaţiile persoanelor în vârstă;
 • îndrumare, sprijin şi consiliere privind adoptarea și menţinerea unui model de viaţă sănătos şi activ;

Suport material după evaluarea socio-medicală a beneficiarului, în funcție de resursele centrului, celor în cauză li se acordă ajutor material în funcţie de necesităţi: scutece de unică folosinţă, aleze, pungi colostomă, condoame urinare, materiale pentru igienă corporală, materiale de curăţenie și sanitare.

SERVICII MEDICALE

 • monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, glicemie etc., recoltarea produselor biologice pentru analize)
 • activităţi de tratament: administrarea medicamentelor prin diferite forme, îngrijirea plăgilor şi escarelor, clismă etc.
 • activităţi de îngrijire: schimbarea şi îngrijirea sondei vezicale, a stomelor, fistulelor, tubului de dren, canulei traheale etc.
 • manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor secundare (prevenirea escarelor, a complicaţiilor pulmonare, a complicaţiilor vasculare)
 • asigurarea de mijloace de îngrijire medicală –În funcţie de caracterul bolii și de resursele centrului, beneficiarii pot primi mijloace de îngrijire cum ar fi: cărucioare pe rotile, cârje, scaune toaletă, ajutoare de mers etc. în vederea creşterii autonomiei personale, a confortului bolnavului şi îngrijitorului, respectiv eficientizarea îngrijirii.

CONSILIERE SPIRITUALĂ

Beneficiarilor serviciilor de îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative li se oferă la cerere şi servicii de consiliere spirituală ca suport în identificarea cauzelor spirituale care au generat deteriorarea stării de sănătate şi găsirea de soluţii duhovniceşti la vindecare, complementare actului medical.

CINE POATE BENEFICIA?

Pot beneficia de servicii de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu:

 • persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.
 • persoane vârstnice fără aparţinători (nu au copii, au copii aflaţi la distanţe foarte mari, au copii cu o situaţie socio-materială precară, au copii aflaţi în una din situaţiile: alcoolism, handicap fizic sau psihic, nu au rude apropiate);
 • persoane vârstnice care se află în incapacitatea de autogospodărire;
 • vârstnici imobilizaţi la pat din cauza unor boli cronice invalidante, greu deplasabili din cauza unor afecţiuni medicale temporare;
 • persoane cu venit financiar sub salariul minim pe economie care nu îşi pot asigura hrana zilnică, medicamentaţia, igienizarea, plata costurilor de întreţinere);
 • solicitantul/persoana care solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat.
 • persoane vârstnice cu risc mare de izolare;
  persoane vârstnice care locuiesc singure.
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE
 • Cerere de acordare servicii sociale
 • Documente de identitate în copie xerox
 • Acte medicale din care să reiasă dacă suferă sau nu de diferite afecțiuni, certificat de încadrare în grad de handicap, recomandare îngrijiri la domiciliu;
 • Dovada venitului lunar, cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii.

Scopul Serviciului de Îngrijiri Sociomedicale la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”- Fizeșu Gherlii este de a acorda servicii de bază de îngrijire la domiciliu, servicii instrumentale și servicii de suport, persoanelor vârstnice din Mun. Bistrița care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de gradul de dependență sau semidependență corelat cu nevoile individuale ale acestora, pentru a-și menține pe cât posibil autonomia funcțională și pentru a-și continua viața în propria locuință, în demnitate și respect.

Detalii și programări:

Coordonator
Hognogi Dan – Tel. 0751 281 013

Asistent social
Gabrian Cristina – Tel. 0745 372 425

Program de funcționare:
luni – vineri întreorele  08-16