Centrul Rezidențial pentru Persoane cu Nevoi Speciale
„Sfântul Filaret cel Milostiv”

„E mare virtute să ai grijă de cei bătrâni, pentru că viaţa lor şi-au cheltuit-o împlinindu-şi rostul şi când au nevoie de sprijinul şi de ajutorul nostru, trebuie să îl dăm.”
(Părintele Mitropolit Andrei)

Centrul Rezidențial pentru Persoane cu Nevoi Speciale „Sfântul Filaret cel Milostiv” este acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF nr. 369 și Licențiat conform Licenței de Funcționare seria LF nr. 4113, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Centrul rezidenţial pentru persoane cu nevoi speciale Sfântul Filaret cel Milostiv de la Târlișua funcţionează ca proiect în cadrul Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Filiala Bistriţa-Năsăud.

Centrul Rezidențial este amplasat într-un cadru natural, odihnitor, camerele sunt dotate cu mobilier nou, igiena este riguroasă iar mesele consistente și hrănitoare, putându-se personaliza în funcție de un eventual regim alimentar .
Personalul este calificat pentru a oferi cele mai bune servicii începând de la nevoile elementare de ajutor în hrănire, deplasare, igienă, până la asistență medicală permanentă sau de specialitate în funcție de cerere și necesități, tratamentele sunt realizate la timp și conform prescripției medicale de personal calificat.
La dispoziția beneficiarilor se află mereu un medic specialist în medicină general iar când situația se impune aceștia sunt trimiși la medici specialiști.

SERVICII OFERITE

Serviciile pe care noi le oferim au ca scop îmbunătățirea vieții persoanelor cu nevoi speciale pentru a duce un trai mai bun și o viață socială cât mai activă. În mod permanent încercăm să fim atenți la nevoile acestora, să-i ajutăm, iar serviciile oferite de noi sunt într-o continuă schimbare în funcție de necesitățile beneficiarilor.

SERVICII
MEDICALE

Asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome și active
Consultare medicală la nevoie și la cerere
Servicii de supravegherea a stării de sănătate(monitorizare parametrii fiziologici)
Administrarea tratamentului medicamentos recomandat

SERVICII DE INGRIJIRE

Asigurarea a trei mese complete pe zi și două gustări;
Meniuri adaptate conform indicatiilor medicale;
Asigurarea stării de igienă personală (baia corporală, schimbarea lenjeriei proprii şi a lenjeriei de pat, curăţenia încăperilor);
Asigurarea unui spațiu personal, în concordanță cu nevoile individuale;
Ajutor în activitățile curente;

SERVICII
SOCIALE

Consiliere în vederea menținerii legăturii cu familia, prieteni, precum și cu alte persoane față de care s-au au dezvoltat legături de angajament;
Sprijin pentru soluţionarea problemelor personale sau de grup;
Obținerea drepturilor sociale;
Activități de socializare și comunicare:
Activități de stimularea creativității, imaginaţiei etc.

SERVICII
PSIHOTERAPEUTICE

Consiliere individuală și de grup;
Servicii de psihologie clinică;
Activități pentru creşterea spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, diminuarea tulburărilor emoţionale; de stimulare mentală (pentru prevenirea/ameliorarea deficitului cognitiv), organizarea de grupuri de suport/lucru individual, în funcție de problematica fiecăruia;

ASISTENȚĂ
RELIGIOASĂ

Programe moral religioase pe diferite teme;
Participare la slujbe religioase;
Consiliere duhovnicească;
Administrarea Sfintelor Taine (Spovedanie, Împărtășanie, Maslu)
Întâlnirea cu reprezentanți ai Bisericii, care să abordeze subiecte religioase, să răspundă la întrebările vârstnicilor și care să ofere servicii religioase specifice;

Clădirea

Clădirea este Centrul este destinat atât vârstnicilor, cât și persoanelor cu nevoi speciale, oferind condiţii la standarde europene.
Centrul este nou, compus din 12 de camere cu 2 şi 3 persoane în cameră, televizor și baie proprie, construit în baza unui proiect european, de către Primăria Comunei Tîrlișua şi printr-un contract de asociere în participațiune este preluat în administrare de Asociația „Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistrița-Năsăud.

Informații generale pentru beneficiari

CINE POATE BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRULUI?

Persoanele care, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se află în situaţiile enumerate mai jos:
a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

CRITERII DE SELECTIE A BENEFICIARILOR

Accesul unei persoane vârstnice în centru se realizează avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
a) necesită supraveghere medicală permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu și poate fi asigurată în centru;
b) nu se poate gospodări singură;
c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii;
Nu pot fi internate în centru persoanele vârstnice care au afecțiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în centrului.
În cazul în care criteriile de prioritate sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cadrul centrului. Vor fi primite cu prioritate persoanele vârstnice, pensionate pentru munca depusă și limita de vârstă care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cele cu pensii mai mici, cu susținători legali care se angajează să plătească diferența de plată până la costul integral al contribuției de întreținere .

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Centrul rezidențial pentru persoane cu nevoi speciale ”Sfântul Filaret cel Milostiv” sunt următoarele:
1. CERERE DE INTERNARE
2. ANCHETĂ SOCIALĂ DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU
3. CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (după caz)
4. ACTE MEDICALE DIN CARE SĂ REZULTE BOALA DE CARE SUFERĂ (bilet de ieşire din spital, examen recent de la medical specialist)
5. ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CĂ PERSOANA NU ESTE LUATĂ ÎN EVIDENŢĂ CU BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI BOLI PSIHICE
6. COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A BENEFICIARULUI
7. COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE
8. COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE A APARŢINĂTORULUI
9. ANGAJAMENT PLATĂ BENEFICIAR SAU APARŢINĂTOR (după caz)
10. DATE CONTACT APARŢINĂTORI
11. CUPON DE PENSIE
12. MEDICAMENTAŢIA ASIGURATĂ PE O LUNĂ DE ZILE LA INTERNARE
13. CARD DE SĂNĂTATE
Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire în/din centru putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Personalul medical şi administrativ

Format din profesionişti cu experienţă în domeniu, persoane cu înaltă probitate morală, selecţionat şi coordonat de către conducerea Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă” Filiala Bistriţa-Năsăud.
Avem amenajată și o capelă unde  ne îngrijim și de partea sufletească a beneficiarilor, astfel încât să simtă cu adevărat căldura unui cămin familial.

UNDE NE GĂSIȚI?

 

Cei interesați de serviciile oferite în acest Centru pot să ne contacteze la sediul Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud din Piața Unirii nr. 9 (clădirea Protopopiatului Ortodox Bistrița), pe pagina de Facebook sau la telefon.

Loc. Târlișua, jud. Bistrița-Năsăud
Ing. Gavril MAN
Director Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice și cu nevoi speciale Sfântul Filaret cel Milostiv – Târlișua
Telefon: 0747 845 212
Email: gavrilman8121@yahoo.com

Activități desfășurate cu beneficiarii

Desfășurarea regulată a unor activități favorizează întreținerea memorieri, a concentrării și a procesului de gândire în general. În centru urmărim să oferim beneficiarilor posibilitatea de a se implica în activități cat mai diverse, potrivite vârstei și condiției de sănătate. Astfel, folosind mintea și trupul se construiește baza unei vieți active și fericite.

Beneficiarii pot alege, în funcție de preferințe, dintre următoarele activități:

  • Sărbătorirea în mod festiv a zilelor de naștere și onomastice;
  • Organizarea de mese festive de Crăciun și de Paște;
  • Servicii de coafura, frizerie.
  • Excursii pentru vizitarea obiectivelor turistice din apropierea centrului (mănăstiri, muzee etc.);
  • Activități de divertisment și petrecere a timpului liber (șah, table, remi, cărți de joc, vizionare programme TV etc.)
  • Momente aniversare cu diferite ocazii (Ziua internațională a persoanelor vârstnice, 1 și 8 martie etc.)
  • Decupaj și lipit (crearea de felicitări, tablouri sau ornarea diferilor obiecte, în vederea înfrumusețării lor).
  • Pictat și colorat (pictură/colorat ouă de Paște, căni etc.).
  • Activitati gospodărești atât în exteriorul cât și în interiorul centrului.